22-25 februari 2018

Volontär


FÖR ATT FESTIVALEN SKA FUNGERA BEHÖVS VOLONTÄRER!

Som ersättning för att du är volontär får du fritt inträde till festivalen fredag och lördag samt volontärfika.
Som volontär arbetar du 8 timmar under festivalen eller 10 timmar innan/efter festivalen börjar/slutar.

Anmäl dig här!

För volontärer som deltar i arbetet Umefolk 2017 har vi ett obligatoriskt stormöte med ALLA volontärer och gruppledare på Umeå Folkets Hus torsdag den 23 februari 2017, på Umeå Folkets Hus. 17.00 för gruppledare och 18:00 för volontärer.

Det blir veganfika, information, samling i arbetsgrupper och PEPP! inför festivalhelgen!

VOLONTÄRGRUPPER

Vi är många som hjälper till som volontärer under festivalen, ungefär 100 människor kommer varje år och deltar i arbetet med Umefolk. Därför är vi uppdelade i olika arbetsgrupper med en arbetsledare i varje grupp. Se nedan!

För övrig information eposta volontar@umefolk.com

Volontärgrupperna:

Marknadsföring
Marknadsföringsarbetet påbörjas tidigt, men de sista veckorna innan festivalen finns det mycket att göra. Här får du hjälpa till med att få Umefolk att synas! Affischer, annonser, flygbladsutdelning på stan, radioreklam, kulörta ballonger, konserter på Campus. Kom gärna med idéer!

Artistkansli
I artistkansliet sköts information till, och insläpp, av artister. Du hjälper våra fina musiker på bästa sätt!

Festivalkansli
Vårt publika kansli är festivalens hjärna där mycket information finns för våra gäster. Du kommer framför allt svara på besökares frågor om festivalen samt sälja skivor för festivalens artister.

Kurser och workshops
Administrationen av kurserna kommer att skötas av Studieförbundet Bilda. Viss hjälp kommer att behövas på plats under helgen, som att iordningställa lokaler och hälsa deltagare välkomna.

Backline
Umefolk lånar instrument samt en del ljudutrustning från bland annat Midgårdsskolan. I backlinegruppen hjälper du till att bära och transportera utrustning till Folkets Hus samt mellan scenerna där.

Transport
Du kör artister till och från flygplats, buss- och tågstation, till och från boende. Umefolk kommer att hyra ett antal bilar men det kan också vara bra om du kan hjälpa till med egen bil. Andra grupper inom volontärerna kan komma att behöva er assistans!

Scenvärdar
Du välkomnar artisterna vid scen, ser till att det är fint i konsertlokalen, att det finns vatten till artisterna samt att du på vissa scener också presenterar artisterna innan konserten. Scenvärden har också kontakt med ljudteknikern på plats och assisterar denne vid behov!

Entré
Du kontrollerar i entrégruppen biljetter under festivalen och organiserar en smidig inpassering. Du är festivalbesökarens första intryck av festivalen!

Dekor
Du pyntar festivalen och ser till att Folkets Hus lokaler och scener är finare och mer inspirerande än någonsin!

Efterfest
Denna grupp organiserar festivalens efterfest på lördagnatten, sköter städning av efterfestlokalen. På efterfesten är all publik, alla artister och volontärer bjudna - det brukar vara ett underbart ståhej!

Anmäl dig här!