21-24 februari 2019

Volontär

(Texten gäller fjolårets festival, vi återkommer inom kort med uppdaterad text for 2019.)

FÖR ATT FESTIVALEN SKA FUNGERA BEHÖVS VOLONTÄRER!

Som ersättning för att du är volontär får du fritt inträde till festivalen fredag och lördag samt volontärfika.
Som volontär arbetar du 8 timmar under festivalen eller 10 timmar innan/efter festivalen börjar/slutar.

Anmäl dig här! (Länken uppdateras inom kort)

För volontärer som deltar i arbetet Umefolk 2018 har vi ett obligatoriskt stormöte med ALLA volontärer och gruppledare på Umeå Folkets Hus torsdag den 22 februari 2018, på Umeå Folkets Hus kl 18:30.

Där får ni allmän information och därefter samling i arbetsgrupperna och tillsammans peppar vi inför festivalhelgen!

VOLONTÄRGRUPPER

Vi är många som hjälper till som volontärer under festivalen, ungefär 100 personer kommer varje år och deltar i arbetet med Umefolk. Därför är vi uppdelade i olika arbetsgrupper med en arbetsledare i varje grupp. Se nedan!

Efter att du anmält dig så kommer ni att delas in i de grupper ni valt i största möjliga mån. Sedan kontaktar respektive gruppledare dig. Det kan dröja fram mot slutet av januari innan du får klart besked.

För övrig information eposta volontar@umefolk.com

Volontärgrupperna:

Marknadsföring
Marknadsföringsarbetet påbörjas tidigt, men de sista veckorna innan festivalen finns det mycket att göra. Här får du hjälpa till med att få Umefolk att synas! Affischer, annonser, flygbladsutdelning på stan, radioreklam, kulörta ballonger, konserter på Campus. Kom gärna med idéer! Allt jobb sker på plats i Umeå veckorna innan festivalen.

Artistkansli
I artistkansliet finns all information till artisterna.  Du hjälper våra fina musiker på bästa sätt!

Festivalkansli
Vårt publika kansli är festivalens hjärna där mycket information finns för våra gäster. Du kommer framför allt svara på besökares frågor om festivalen samt sälja skivor för festivalens artister.

Kurser och workshops
Här hjälper du till att iordningställa lokaler och hälsa deltagare välkomna.

Backline
Umefolk lånar instrument samt en del ljudutrustning från bland annat Midgårdsskolan. I backlinegruppen hjälper du till att bära och transportera utrustning till Folkets Hus samt ser till att all backline finns på rätt scen vid rätt tidpunkt.

Transport
Du kör artister till och från flygplats, buss- och tågstation, till och från boende. Umefolk kommer att hyra ett antal bilar men det kan också vara bra om du kan hjälpa till med egen bil. Andra grupper inom volontärerna kan komma att behöva er assistans! Körkort är ett krav.

Scenvärdar
Du välkomnar artisterna vid scen, ser till att det är fint i konsertlokalen, att det finns vatten till artisterna samt att du på vissa scener också presenterar artisterna innan konserten. Scenvärden har också kontakt med ljudteknikern på plats och assisterar denne vid behov!

Entré
I entrégruppen kontrollerar du  biljetter under festivalen och organiserar en smidig inpassering. Du är festivalbesökarens första intryck av festivalen!

Dekor
Du pyntar festivalen och ser till att Folkets Hus lokaler och scener är finare och mer inspirerande än någonsin!

Efterfest
Denna grupp organiserar festivalens efterfest på lördagnatten, även städning av lokalen ingår. På efterfesten är all publik och alla artister och volontärer bjudna - det brukar vara ett underbart ståhej!

Backstage
Här finns fiket. Din uppgift blir att se till att det finns mackor och pålägg och annat som behövs. 

Anmäl dig här! (Länken uppdateras inom kort)