21-24 februari 2019

Lär dig låtar ur gamla spelmansböcker

Bland spelmän på 1800-talet var det en del som var notkunniga och som kunde skriva ner sin repertoar i häften och böcker, som ofta gick i arv från en spelman till en annan. I dag är dessa spelmansböcker värdefulla tidsdokument. Daniel Pettersson och Maria Jonsson lär ut några låtar ur spelmansböcker från Västerbotten. 


Daniel Pettersson – Nyckelharpa
Maria Jonsson – Viola d'amore