21-24 februari 2019

Våtmark

Med vackra melodier och grova texter tar gruppen Våtmark tag i den mest tabubelagda traditionen i svensk folkmusik, nämligen snuskvisor och fulvisor. Via härlig stämsång, glimten i ögat och svängigt ackompanjemang bjuder Nina Grigorjeva och Sandra Berggren alla nyfikna öron på en rolig, spännande show med både gammalt och nytt material som är skrivet av och/eller för kvinnor.

Nina Grigorjeva - sång, flöjt
Sandra Berggren - sång, fiol