21-24 februari 2019

Spektakel

Framnäs Folk & Världsmusikklass

De komma från öst och väst, de komma från syd och nord, och även från mitten av vår svenska jord.
Dessa ungdomar sammanstrålar på Framnäs Folkhögskola för att förkovra sig i folkmusikens landskap. Tillsammans utgör de ensemblen Spektakel, och spelar folklig musik från Norden, Brittiska öarna, Amerikat, Balkan och odefinierbara länder, ännu inte upptäckta eller bebodda. De flesta arrangemang arbetar de fram själva med coachning av lärare som specialiserat sig på de olika stilarna. 

Ledorden är: Ta avstamp i traditionen utan att tyngas ner av den! Spelglädjen står högt i kurs när dessa musikanter tar ton, vokalt och instrumentalt!


Emma Granlund – Kontrabas och sång
Sofia Hultqvist Kott – Sång och cello
Shadé Klinkhamels – Fiol och sång