21-24 februari 2019

Septemberkören är en kör i Umeå som sjunger sånger från olika delar av världen med tonvikt på folkmusik  från Afrika, Haiti,Balkan, Latinamerika och Sverige. Kören leds av Siw-Marie Nyman och de kommer framföra två Syriska sånger under Ugarits konsert kl 19 i Studion på lördag.