21-24 februari 2019

Lyssnen

Lyssnen är de växande skotten från en av de bästa plantskolorna för framtidens folkmusik, Framnäs folkhögskolas Folk- och världsmusikprogram. Vi tar avstamp i traditionen, men låter oss inte tyngas ner av den! 
Folklig musik, såväl vokalt som instrumentalt, från Norden, Irland och Mellanöstern, i egna arrangemang bjuds i programmet.

Medverkande
Märta Dahlström – dragspel och sång
Emma Granlund – kontrabas
Maja Kamne – sång och fiol
Sarkawt Karlsson – klarinett
Celina Larsson – fiol och sång
Lina Mörnerud – sång och fiol
Simon Sidén – gitarr