21-24 februari 2019

KRÄM

Kräm är gott! Det är även fart, fläkt och riviga låtar från Jämtland och Medelpad. Den samspelta konstellationen kommer från Sundsvall.


Åsa Martinsson – Fiol
Magnus Martinsson – Elbas
Edvard Holmlund – Gitarr
Fredrik Nilsson – Fiol