21-24 februari 2019

Blås, bälg och tagel

Blås, Bälg och Tagel bjuder på schottisgung, sirliga polskor, lustiga visor och täta sångklanger. Musik med rötter i järnriket Gästrikland, traditionellt blandat med egna kompositioner. Flöjten skimmer, dragspelets puls och stråkens bett bildar en förtrollande ljudbild tillsammans med de tre rösterna.

Medverkande
Åsa Larsson – flöjt
Sara Fridholm – dragspel
Tuva Modéer – fiol