21-24 februari 2019

Björkstalaget

Ålder är bara en siffra. När Folkdansringen Övre Norrland fyller 50 år har Björksta folkdanslag valt att uppmärksamma detta genom att plocka fram det inre barnet. Tillsammans med Umeå spelmanslag tolkar vi låtar från Astrid Lindgrens underbara värld.