21-24 februari 2019
Foto: Stellan Backman

– ALLSPEL –

Med dunder och brak inviger vi Umefolk med Allspel. 200 barn och ungdomar från landets musikskolor skapar tillsammans med några av de hitresta musikerna en konsert utöver det vanliga. Vill du haka på? Se fliken Allspel 2019 hur du gör. Givetvis går det lika bra att bara vara publik och uppleva denna massiva musikhändelse.

Här är en filmsnutt från förra årets Allspel:


Vad är då ett allspel? 

Enl. Wikipedia: "Allspel är vanligt förekommande vid spelmansstämmor och folkmusikfestivaler. Vid allspel framträder alla spelmännen samtidigt och framför oftast typiska allspelslåtar. Allspelet leds av en allspelsledare." Här handlar det om en friare och större tolkning av begreppet; en invigningskonsert där vad som helst kan hända.

Så, ta med dig ditt instrument eller bara rösten och häng med! Vill du förbereda dig finns inspelningar, noter och info om rep under fliken Allspel 2019.

Välkommen!