21-24 februari 2019

ALLSPEL

  • Fredag 18:30, Idun

Med dunder och brak inviger vi Umefolk med Allspel. 200 barn och ungdomar från landets musikskolor skapar tillsammans med några av de hitresta musikerna en konsert utöver det vanliga. Vill du haka på?  Se under fliken Allspel 2018. Givetvis går det lika bra att bara vara publik och uppleva denna massiva musikhändelse.


Så här var Allspelet 2016


Vad är då ett allspel? 

Enl. Wikipedia: "Allspel är vanligt förekommande vid spelmansstämmor och folkmusikfestivaler. Vid allspel framträder alla spelmännen samtidigt och framför oftast typiska allspelslåtar. Allspelet leds av en allspelsledare."

Så, ta med dig ditt instrument eller bara rösten och häng med! Vill du förbereda dig finns inspelningar, noter och info om rep under fliken Allspel 2018.

Välkommen!