21-24 February 2019
Foto: Olle Hallström

Spela bodapolska med Jonas Brandin


Kom och lär dig några vackra, sirliga polskor från Boda Kyrkby i Dalarna.

Utlärningen sker på gehör och det är bra om man spelat sitt instrument några år.


Jonas Brandin är en frilansande folkmusiker och spelman från Boda Kyrkby i Dalarna som sedan hösten 2018 är lärare på fiolkursen på Malungs Folkhögskola. Undervisade på Bollnäs Folkhögskola 2003 - 2018 och har de senaste 12 åren arbetat med Västanå Teaters produktioner både i Berättarladan i Sunne och på turné samt på senare år varit medlem i projektet ”Magnus Stinnerbom & Västanå Orchestra”.