21-24 February 2019

Polskvarianter från Jämtland, Härjedalen och Hälsingland

Vi berättar om polskmärket och instruerar några polskor från Jämtland, Härjedalen och Hälsingland.

Per Olof Petterson och Els-Mari Frisk har lett polskdansgruppen i Östersund i mer än 25 år. De har också haft ett flertal workshops i Sverige, USA och Frankrike. Per Olof och Els-Mari förvaltar dansarvet efter Göran och Inger Karlholm som tecknade upp många dansvarianter från Jämtland-Härjedalen med omnejd och de har också spelat in DVD:n På vårat vis, med polskdanser från Jämtland-Härjedalen. De är också engagerade i Polskmärket.

Annette Gabrielsson och Elisabeth Wallin är medlemmar i gruppen Mittlåt som strävar efter ett
traditionsrikt och varierat spel till dans. Gruppen har gort 4 CD med polskor, främst från Jämtland-Härjedalen. Mittlåt har i ett tjugotal år spelat under "Polskmärkesuppdansningen".


Dansinstruktörer:
Per Olof Petterson
Els-Mari Frisk

Musiker:
Annette Gabrielsson
Elisabeth Wallin