21-24 February 2019

Raketen

Världsmusikensemblen Raketen tar avstamp i olika etniska kulturer, gruppens ungdomar och ledare bidrar med musik från sina egna kulturella bakgrunder. Workshops med många olika folkmusiker har också vidgat repertoaren som innehåller musik från bl.a. Balkan, Mellanöstern, Norden, Storbritannien, USA och Sydamerika. 

Raketen drivs - förutom av eldsjälar - av Kulturskolan i Göteborg! 


Farid Azizi 
Sofia Mohamed 
Jasmin Berry 
Figaro Stenlund 
Donche Trayanov 
Mohamed Al Lattif
Mysia Boonchuvong
Saman Alminaroaya
Axel Clase
Martina Stenlund 
Mikael Johanson
Josefine Liftig 
Ardeshir Zebardast