21-24 February 2019

Anders Hall & Markus Räsänen

Ersätter Burman/Berggren fredag 21.00

Äntligen har ni dem här tillsammans! 
Anders Hall och Markus Räsänen.

Utgångspunkten är Hälsinglands rika musiktradition. Drivkraften är passionen för musiken och samspelet. Inspirationen från alla möjliga håll men framför allt från magin i musiken.

Kom på konserten och se vart de landar, om de gör det... 

Tagel och luft. Snirkligt, ljuvt. Krokiga drag och spetsiga terser


Anders Hall – Fiol
Markus Räsänen – Dragspel