22-25 februari 2018

I rörelse

  • Lördag 20:00, Miklagård

Föreställningen har sina rötter i den västerbottniska spel- och danstraditionen. Den består av flera korta akter (fjället, myren, forsen, skogen, älven) som var och en gestaltar det västerbottniska landskapet, där den lilla jokken på sin resa mot kusten växer till älven som möter havet.

I rörelse står för tradition och nyskapande där det musikaliska uttrycket får sin fysiska gestalt i de dansandes kroppar.

Medverkande
Mats Wennström – dansare
Veronica Grahn – dansare
Carin Ehelmsdotter – musiker
Anna Nordesjö – musiker